Čo sú inteligentné stavebné materiály?

Inteligentné alebo inteligentné materiály sú opísané ako materiály, ktoré môžu dosiahnuť kontrolovanú, predvídateľnú zmenu jednej alebo viacerých svojich vlastností ako priamu odozvu na vonkajšie podnety a/alebo zmenu v ich prostredí. Vonkajšie zmeny môžu byť kolísanie teploty, svetla, tlaku, magnetických alebo elektrických polí, okolitej vlhkosti alebo chemikálií. Nie všetky inteligentné materiály sú rovnaké. Niektoré môžu zmeniť svoje vlastnosti v dôsledku viacerých vonkajších podnetov súčasne a niektoré materiály ponúkajú väčšiu prispôsobivosť v dôsledku určitých vonkajších zmien ako iné. Spoločnou témou však je, že zmeny sú reverzibilné, vďaka čomu sú tieto druhy materiálov obzvlášť užitočné.

Vzhľadom na schopnosť prispôsobiť svoje vlastnosti majú inteligentné materiály široké uplatnenie nielen v technológii, výrobe , vede a medicíne, ale konkrétnejšie v stavebníctve . Či už sú začlenené ako súčasť betónu, plastov, skla alebo zliatin, tieto materiály možno použiť na zvýšenie efektivity v stavebnom procese, zvýšenie životnosti budov alebo konštrukcií a zlepšenie ich výkonu v priebehu času.