Strom života: symbol pre každú domácnosť

Strom života je populárny a univerzálny symbol, ktorý predstavuje viacero rôznych vecí v rôznych kultúrach a náboženstvách. Symbol nepatrí k jednej konkrétnej kultúre, pretože sa používa po stáročia na celom svete. 

Strom života objavuje aj v starovekej keltskej kultúre; vo svojom jazyku nazývali Strom crann bethadh. Kelti veľmi uctievali stromy; pri vyklčovaní poľa napríklad rituálne nechali jeden strom stáť uprostred. Celé generácie ľudí potom využívali prístrešok tohto stromu na organizovanie stretnutí a obradov. Kelti skutočne verili, že stromy sú múdre, mystické živé bytosti a ich veľký rešpekt k prírode ich viedol k tomu, aby vo svojej kultúre používali stromy ako symboly.

Význam stromu života

Strom života bežne predstavuje prepojenosť všetkého vo vesmíre. Symbolizuje spolupatričnosť a slúži ako pripomienka toho, že nikdy nie ste sami ani izolovaní, ale skôr spojení so svetom. Korene  Stromu života sa zarývajú hlboko do zeme, čím prijímajú výživu od Matky Zeme a jeho konáre siahajú až do neba, prijímajú energiu zo Slnka a Mesiaca.

Strom života na stenu

Symbol Stromu života tiež predstavuje  spojenie s rodinou a predkami. Strom života má zložitú sieť vetiev, ktoré predstavujú, ako rodina rastie a rozširuje sa po mnoho generácií. Symbolizuje tiež plodnosť, pretože vždy nájde spôsob, ako ďalej rásť, prostredníctvom semien alebo nových stromčekov, a je svieža a zelená, čo znamená jej vitalitu.

Strom je univerzálnym symbolom sily a rastu, pretože je vysoký a silný po celom svete. Rozširujú svoje korene hlboko do pôdy, aby sa uzemnili a upevnili. Stromy dokážu prečkať aj tie najťažšie búrky, a preto sú tak významným symbolom sily. Strom života predstavuje rast, keď strom začína ako malý, jemný stromček a po dlhú dobu vyrastie do obrovského, silného stromu . Strom rastie smerom von a predstavuje, ako človek silnie a zvyšuje svoje vedomosti a skúsenosti počas celého života. 

Strom života symbolizuje individualitu človeka, pretože všetky stromy sú jedinečné a ich konáre  klíčia na rôznych miestach a v rôznych smeroch. Symbolizuje osobnostný rast človeka na jedinečnú ľudskú bytosť, keďže rôzne skúsenosti ho formujú do toho, kým sú. Postupom času stromy získavajú jedinečnejšie vlastnosti, pretože sa odlamujú konáre,  rastú nové  a počasie si vyberá svoju daň – a to všetko vďaka čomu zostáva strom silný a pevný. Toto je metafora toho, ako ľudia rastú a menia sa počas svojho života a ako ich jedinečné skúsenosti formujú a posilňujú ich individualitu . 

Strom života je symbolom znovuzrodenia, keď stromy počas zimy strácajú listy a zdajú sa byť mŕtve, ale potom sa objavia nové puky a na jar sa objavia nové, čerstvé listy. To predstavuje začiatok nového života a nový začiatok. Strom života tiež symbolizuje nesmrteľnosť, pretože aj keď strom starne, vytvára semená, ktoré nesú jeho podstatu, takže žije ďalej prostredníctvom nových stromčekov.