Ukladanie potrubí

Na efektívne nájdenie a lokalizáciu problémov v kanalizačnom systéme sa používa spôsob uloženia (trasovania) potrubia. V tomto prípade táto technológia pomôže presne určiť, kde je potrubie upchaté – vďaka tomu nebude potrebné oblasť úplne prekopať.

Na tento účel ponúkame službu kladenia potrubí, ktorá prebieha v niekoľkých fázach:

1. Určenie polohy kanalizačných potrubí a ich zmapovanie (toto je možné využiť pri príprave opráv alebo napr. pri prevode kanalizačnej siete na iného dodávateľa).

2. Presný výpočet hĺbky umiestnenia vedení.

3. Výpočet budúcej trasy kanalizácie pomocou prijímača.

4. Vyhľadanie problémových oblastí kanalizačného systému pomocou monitorovacej kamery so sledovacím senzorom, ktorý prenáša snímky do monitor V prípade potreby vieme poskytnúť záznam.

Môžete sa spoľahnúť na Krtkovanie Topoľčany – nájdeme problém profesionálnou technikou. Okrem typických porúch identifikujeme aj potenciálne nebezpečné oblasti s nesprávne nainštalovanou alebo nekvalitnou drenážou, zúženými prietokmi, deformovanými potrubiami a kolapsami.

Vo všeobecnosti služba kladenia potrubí umožňuje presné a včasné zistenie núdzových miest a riešenie problémov. Tým sa minimalizujú náklady na peniaze a čas na prípadné stavebné opravy.

Sme k dispozícii 24 hodín denne a sme pripravení promptne a kvalitne pomôcť s problematikou kladenia a čistenia potrubí v Trenčíne a predchádzať riziku škôd na majetku v prípade havarijného stavu kanalizácie.